Fotogalerie | Videa | Články | Kladivo Českého Vikinga | Léňa Hofmanová | Muzeum rybářského sportu |

Muzeum rybářského sportu

Aktuality | Expozice | Zajímavosti | Výstavy | Retrolovy | Fotobanka | Půjčovna rekvizit | Filmy, videa


Lidé chytají ryby od nepaměti
Zpočátku sloužil lov jako zdroj obživy. Rybáři chytali ryby do sítí, vrší a obřích čeřenů. Historie rybářského sportu na našem území se začala psát v roce 1883, vyhlášením zákona, jímž byl svobodný rybolov v zemích království Českého zastaven. Od té doby již nebylo možné chytat ryby bez řádného povolení. V roce 1886 byl založen První rybářský klub v Praze.
Zprvu byl rybářský sport zálibou spíše bohatších vrstev. Kvalitní náčiní z dovozu bylo pro běžné občany příliš drahé. Největší rozmach lovu ryb na udici nastal až po první světové válce v období 1920 – 1935, kdy se výrobou rybářského náčiní začaly zabývat firmy SOL, Jaro J. Rousek a mnoho dalších. Po převratu a následném znárodnění v roce 1948, převzaly výrobu národní podniky Tokoz, D.I.K., Lověna aj.
Tradici výroby rybářských potřeb na našem území ukončil až další převrat a nástup kapitalizmu v roce 1989. Československé výrobky nedokázaly konkurovat zahraničnímu trhu a většina výrobců postupně zanikla.
Účelem Muzea rybářského sportu je zachytit nejslavnější období vývoje rybářského sportu a výroby rybářského náčiní v letech 1883 – 1994.
Sestavení a zpracování takové sbírky je časově velmi náročné a proto jsme se rozhodli expozici průběžně doplňovat. V aktualitách vás budeme o každé novince informovat.